9 grudnia 2010

10 lat OTWartEJ WYSTAWY !!!!!!!!!
Pragnąc szerzyć wspaniałe idee Otwartej Wystawy proponujemy jej uczestnikom i wszystkim chętnym udział w (ogólnopolskiej) interaktywnej zabawie towarzysko-twórczej Obiekt W. Zabawa ma na celu zintegrowanie twórców różnych dziedzin, wzajemne poznanie, nawiązanie żywego dialogu, interakcję pomiędzy nimi samymi oraz publicznością.
 I oczywiście – DOBRĄ ZABAWĘ!